Naša beseda 1-92 (kompletna zbirka)

Na zalogi

If you want international shipping write to us!

Kalan, Filip, Med Trubarjem in moderno

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. – 209 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Zadravec, Franc, Slovenska besedna umetnost v prvi polovici dvajsetega stoletja (Slovenska besedna umetnost 1900-1950)

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. – 247 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Bohanec, Franček, Biografsko berilo

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. – 270 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Ljudske pesmi: izbrano delo [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 210 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Ljudske pripovedi: izbrano delo (Ljudske pripovedke) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 275 str., [1] f. ilustr. pril. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Srednjeveško slovstvo: izbrano delo [izbor in uredništvo: Jože Pogačnik; jezikovna priredba: France Drolc; prevod: Kajetan Gantar et al.]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 327 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Reformacijsko slovstvo: izbrano delo [izbor in uredništvo: Jože Pogačnik; jezikovna priredba: Franc Drolc; prevod: Mirko Rupel in Anton Sovre]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 299 str., [1] f. pril. s Trubarjevo sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Socialna lirika: izbrano delo [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 111 str., [1] f. ilustr. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Pesmi partizanov: izbrano delo [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 160 str. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Golia, Pavel; Novy, Lili, Izbrano delo [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 151 str. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Jenko, Simon; Gregorčič, Simon, Izbrano delo [urednik: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 189 str. : avtorj. sliki ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kette, Dragotin; Murn, Josip, Izbrano delo [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 195 str. : avtorjeva sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kocbek, Edvard; Vodušek, Božo, Izbrano delo [izbor in uredništvo: Janko Kos]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 152 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kopitar, Jernej; Čop, Matija, Izbrano delo [izbor in uredništvo: Janko Kos; prevod: Janko Moder]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 228 str., [2] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kosovel, Srečko; Jarc, Miran, Izbrano delo [urednika: Janko Kos, Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 174 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Pohlin, Marko; Zois, Siegmund, Freiherr von Edelstein (Žiga Zois); Linhart, Anton Tomaž; Vodnik, Valentin, Izbrano delo (Predgovor h Kraynski gramatiki; Pisma barona Žige Zoisa Vodniku; Poskus zgodovine Kranjske; Županova Micka; Ta veseli dan ali Matiček se ženi; Zadovoljni Kranjec et al.) [zbir in urednitvo: Janko Kos; prevod (Pohlinov predgovor, Zoisova pisma in odlomki iz Linhartovega Poskusa zgodovine): Jože Stabej; prevod (Linhartova pisma): Alfonz Gspan]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 277 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Pugelj, Milan; Novačan, Anton; Golar, Cvetko, Izbrano delo (Bela vrana; Zimska pot; Osat; Pokojnik; Čremošnik; Fronek; Herman Celjski; Vdova Rošlinka) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 291 str., [3] f. s slikami avtorjev ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Valvasor, Janez Vajkard et al., Valvasor in sodobniki: izbrano delo [izbor in uredništvo:Jože Pogačnik; jezikovna priredba: France Drolc; prevod: Kajetan Gantar, Jože Mlinarič, Mirko Rupel]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 315 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Aškerc, Anton, Izbrano delo (Lirika; Balade in romance; Legende in parabole) [izbor in uredništvo: Janko Kos]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 269 str., [1] f. pril. : avtorj. portret ; 21 cm. – (Naša beseda).

Bevk, France, Izbrano delo I (Jagoda; Pesterna; Granata; Tatič; Greh pogoniča Zidorja; Pastirci) [urednik: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 339 str. : z avtorjevo sliko ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Bevk, France, Izbrano delo II (Drobnica; Tuje dete; Bajtar Mihale; Obračun; Menče; Oče; Gmajna; Soha svetega Boštjana) [urednik: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 391 str. : z avtorjevo sliko ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Bevk, France, Izbrano delo III (Kaplan Martin Čedermac) [urednik: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 247 str. : z avtorjevo sliko ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Brnčić, Ivo, Zbrano delo [zbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 209 str., z avtorjevo sl. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Cankar, Ivan, Izbrano delo I (Ob zori; Lavrin; O čebelnjaku; O prešcah; V temi; Križev pot; Brezimenec; Gudula; Iz Ottakringa v Oberhollabrunn; Gospodična; Šivilja; Pavličkova krona; Zdenko Petersilka; Nagnilo se je sonce; Brez doma; Rue des nations; Pesem; Tišina; Profesor Kosirnik; O človeškem napuhu; Profesor Maslovina in drugi; “Lepa naša domovina”; Slovensko ljudstvo in slovenska kultura; Slovenci in Jugoslovani; Slovenska kultura, vojna in delavstvo; Očiščenje in pomlajenje; Naše véliko jutro) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 350 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Cankar, Ivan, Izbrano delo II (Monna Lisa; Smrt kontrolorja Stepnika; Sosed Luka; Aleš iz Razora; Polikarp) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 305 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Cankar, Ivan, Izbrano delo III (Martin Kačur; Hlapec Jernej; Kurent) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 344 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Cankar, Ivan, Izbrano delo IV (Zjutraj; O človeku, ki je izgubil prepričanje; Iz življenja odličnega rodoljuba; Sveti Janez v Biljkah; Dvojna resnica; Kako je gospod adjunkt rešil svojo čast; Novela doktorja Grudna; Spomladanska noč; Nezadovoljnost; Hudodelec; Zgodba o Šimnu Sirotniku; Anastasius von Schiwitz; Govekar in Govekarji; Bela krizantema; Na otoku) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 358 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Cankar, Ivan, Izbrano delo V (Za narodov blagor; Kralj na Betajnovi; Hlapci; Pohujšanje v dolini šentflorjanski) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 323 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Cankar, Ivan, Izbrano delo VI (Pesmi; Kralj Malhus; Ottakring; Hiša Marije Pomočnice; Lepa Vida; Ob svetem grobu) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 345 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Cankar, Ivan, Izbrano delo VII (Iz tujega življenja; Moje življenje; Črtice; Podobe iz sanj) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 349 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Cankar, Izidor, Izbrano delo (S poti; Obiski; Iz uvodov v zbrano delo Ivana Cankarja) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 338 str., [1] f. z avtor. sl. ;  20 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Erjavec, Fran, Izbrano delo (Mravlja; Rak; Žabe; Avguštin Ocepek; Huzarji na Polici; Ni vse zlato, kar se sveti) [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 191 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Finžgar, Fran Saleški, Izbrano delo I (Silvester; Razvalina življenja; Dekla Ančka) [izbor in urediništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 239 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Finžgar, Fran Saleški, Izbrano delo II (Boji; Prekvata ovca; Na petelina; Kronika gospoda Urbana) [izbor in urediništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 235 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Gradnik, Alojz, Izbrano delo (Eros Tanatos; Noči v Medani; Molčeče ure; Naša zemlja; Jesenska tišina) [izbor in uredništvo: Kajetan Kovič]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 135 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Grum, Slavko, Izbrano delo (Matere; Kaznjenci; Čakajoči; Beli azil; Aloisius Singbein; Vrata; Tju; Včasih bi nekaj rad, tako rad; Rdeči greh; Pismo črnega marmorja; Pivnica Pri deseti Mariji; Podgane; Mansarda; Zločin v predmestju; Upornik; Dogodek v mestu Gogi; Grumovo pismo Franu Albrehtu; Lastni portret) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 193 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Ingolič, Anton, Izbrano delo I (Lukarji) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 333 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Ingolič, Anton, Izbrano delo II (Kruh in ljubezen) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 400 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Janez Svetokriški, Izbrano delo [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 204 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Jurčič, Josip, Izbrano delo I (Jesensko noč med slovenskimi polharji; Kozlovska sodba v Višnji gori; Jurij Kozjak, slovenski janičar; Tihotapec; Domen; Telečja pečenka) [izbor in uredništvo: Janez Logar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 343 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Jurčič, Josip, Izbrano delo II (Sosedov sin; Desti brat) [izbor in  uredništvo: Janez Logar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 337 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda)

Jurčič, Josip, Izbrano delo III (Doktor Zober; Cvet in sad) [izbor in uredništvo: Janez Logar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 337 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Jurčič, Josip, Izbrano delo IV (Rokovnjači; Spomini starega Slovenca) [izbor in uredništvo: Janez Logar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 273 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kardelj, Edvard, Izbrano delo I (Razvoj slovenskega narodnega vprašanja) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 501 str. [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Kardelj, Edvard, Izbrano delo II (Narod in mednarodni odnosi; Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji in socialistična revolucija; Narodnost in mednarodni odnosi; Socializem in vojna) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 317 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Naša beseda).

Kersnik, Janko, Izbrano delo I (Iz Raztresenih listov; Kmetske slike; Humoreske (Kako je stari Molek tatu iskal; Dohtar Konec in njegov konj); Jara gospoda; Pesmi v prozi) [izbor in uredništvo: Boris Paternu]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 225 str., [1] f.z avtorj.sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kersnik, Janko, Izbrano delo II (Iz Raztresenih listov; Ciklamen; Agitator; Podlistki (Nedeljska pisma; Popotna pisma; S slavnostnim vlakom v Kočevje; Stricu v Ameriko)) [izbor in uredništvo: Boris Paternu]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 331 str., [1] f.z avtorj.sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kidrič, Boris, Izbrano delo [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 193 str. : portret ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kocbek, Edvard, Izbrano delo I (Tovarišija I) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 357 str. [2] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kocbek, Edvard, Izbrano delo II (Tovarišija II) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. – 292 (359-651) str.[2] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kosmač, Ciril, Izbrano delo I (Sreča; Kruh; Gosenica; Pot v Tolmin; Smrt nedolžnega velikana; Življenje in delo Venca Poviškaja; Tantadruj) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 301 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kosmač, Ciril, Izbrano delo II (Balada o trobenti in oblaku) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 189 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kosmač, Ciril, Izbrano delo III (Pomladni dan) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 251 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kozak, Ferdo, Izbrano delo (Peter Klepec; Naskok na Atesso; Kam in kod; O osnovah naše “nacionalne ideje”; Več kritike; “Zgodovina, zaveznica Slovencev”; V temi; Novoletno pismo; Svoboda; Glosa; Nočni razgovor; Domovinska vojna in kultura) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 260 str., z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kozak, Juš, Izbrano delo (Celica; Na pragu; Hišni red; Zloba; Znamenja; Vojtra; Erotične noči; “Al beg ni bog”; Obiski; Maske; Rodno mesto; Očetova maska; Leteči angel; Tuja žena; Georgesova maska; Bohinjski pastoral; Muni; Jubilej) [zbir in uredništvo: Mitja Mejak]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 415 str., z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kraigher, Alojz, Izbrano delo (Ptička v kletki; Telegrafski drog; Peter Drozeg; Drama v travniku; Na fronti sestre Žive) [izbor in urediništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 263 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kranjec, Miško, Izbrano delo I (Izbrane novele: Na valovih Mure; Ljubezen Heli Weiszove; Življenje in smrt Hilarija Bogdanoviča; Martin Žalig na kmetih; Ciklame, vres in ljubezen) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 333 str., [1] avtorj. fotog. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kranjec, Miško, Izbrano delo II (Izbrane novele: Zapiski iz šole; Kruh je bridka stvar; Kati Kustecova; Rdeči gardist; Režonja na svojem; Grlice; Če jih ne bo; Jaz bom pa zdaj tako sam; Stara jablana; Idila v gorah) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 283 str., [1] f.pril. : avtorjeva sl. ; 21 cm.  -(Zbirka Naša beseda).

Kranjec, Miško, Izbrano delo III (Kapitanovi) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 441 str., [1] avtorj. fotog. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kranjec, Miško, Izbrano delo IV (Mladost v močvirju (prvi del)) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 294 str., [1] avtorj. fotog. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kranjec, Miško, Izbrano delo V (Mladost v močvirju (drugi del)) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1973. – 740 str. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Kreft, Bratko, Izbrano delo (Kreature; Velika puntarija; Krajnski komedijanti) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 403 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Levstik, Fran, Izbrano delo [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 332 str., [1] f. pril. : avtorjeva sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Levstik, Vladimir, Izbrano delo (Gadje gnezdo) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 161 str., [1] f. z avtorj.sl. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Mencinger, Janez, Izbrano delo (Moja hoja na Triglav) [zbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 217 str., [1] f. pril. z avtorj.sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Milčinski, Fran, Izbrano delo (Ptički brez gnezda) [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. – 311 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Potrč, Ivan, Izbrano delo I (Czek; Na verne duše; Med mašami; Onkraj zarje; Kreflova kmetija; Prekleta zemlja; Sveti zakon) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 285 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Potrč, Ivan, Izbrano delo II (Na kmetih) [zbir in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 305 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Pregelj, Ivan, Izbrano delo I (Tolminci) [zbir in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 375 str. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Pregelj, Ivan, Izbrano delo II (Plebanus Joannes; Regina roža ajdovska) [zbir in uredništvo Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 229 str., z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Pregelj, Ivan, Izbrano delo III (Štefan Golja in njegovi; Dom gospe matere Serafine) [zbir in uredništvo Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 221 str., z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prešeren, France, Zbrano delo (Poezije; Pesmi; Balade in romance; Različne poezije; Zabavljivi napisi; Gazele; Sonetje; Sonetni venec; Zabavljivi sonetje; Sonetje nesreče; Krst pri Savici; Nezbrane lirske pesmi; Nezbrane balade in romance; Nezbrani napisi: Zabavljivi napisi; Nagrobni napisi; Različni napisi; Prepesnitve ljudskih pesmi; Nemške pesmi; Pisma) [zbir in uredništvo: Janko Kos; prevod Oton Župančič]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 377 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prežihov Voranc, Izbrano delo I (Črna vojska; Doberdob) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 297 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prežihov Voranc, Izbrano delo II (Požganica) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 463 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prežihov Voranc, Izbrano delo III (Boj na požiralniku; Jirs in Bavh; Ljubezen na odoru; Pot na klop; Samorastniki; Ajdovo strnišče; Solzice; Od Mokronoga do Pijane gore; Gosposvetsko polje) [izbor in uredništvo: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 351 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prežihov Voranc, Izbrano delo IV (Jamnica : 1. in 2. del)

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 355 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prežihov Voranc, Izbrano delo V (Jamnica: roman soseske, 3. del) [izbor in uredništvo: Franc Zadrave]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 195 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prijatelj, Ivan, Izbrano delo I (Duševni profili slovenskih preporoditeljev) [urednik: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 229 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Prijatelj, Ivan, Izbrano delo II (Drama Prešernovega duševnega življenja; Epilog; Josip Stritar; Anton Aškerc; Josip Murn Aleksandrov; Domovina, glej umetnik) [urednik: Franc Zadravec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 211 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Stritar, Josip, Izbrano delo (Prešeren; Dunajski soneti; Pogovori) [izbor in uredništvo: Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. – 378 str., z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Tavčar, Ivan, Izbrano delo I (Vita vitae meae; Grajski pisar; V Zali) [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 262 str., [1] f. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Tavčar, Ivan, Izbrano delo II (Visoška kronika) [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 233 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Tavčar, Ivan, Izbrano delo III (Med gorami; Cvetje v jeseni) [izbor in uredništvo: Franček Bohanec]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 240 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Trdina, Janez, Izbrano delo I (Bajke in povesti o Gorjancih; Moje življenje) [izbor in uredništvo: Janez Logar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 363 str. [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Trdina, Janez, Izbrano delo II (Črtice in povesti iz narodnega življenja; Dve ljubici) [izbor in uredništvo: Janez Logar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 297 str. [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Trdina, Janez, Izbrano delo III (Črtice in povesti iz narodnega življenja; Vinska modrost) [izbor in uredništvo: Janez Logar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. – 311 str. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Vidmar, Josip, Izbrano delo [zbir in uredništvo: Jože Javoršek]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1970. – 273 str., [1] f. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Župančič, Oton, Dela Otona Župančiča I (Mlada pota – pesmi, priobčene v tej knjigi, so povečini izbrane iz zbirk Časa opojnosti, Čez plan, Samogovori) [urednika: Oton Župančič in Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 227 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Župančič, Oton, Dela Otona Župančiča II (V zarje Vidove; Iz Pisanic in Lahkih nog naokrog; Ciciban; Sto ugank; Paberki; Jerala; Epigrami in napisi) [urednika: Oton Župančič in Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 253 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Župančič, Oton, Dela Otona Župančiča III (Noč na verne duše; Veronika Deseniška; Iz nenapisane komedije) [urednika: Oton Župančič in Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 185 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Župančič, Oton, Dela Otona Župančiča IV (Članki; Govori; Ocene; Eseji) [urednika: Oton Župančič in Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 179 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Župančič, Oton, Dela Otona Župančiča V (Zimzelen pod snegom; Zadnje pesmi; Kultura in novi čas; Politični govori in članki) [urednika: Oton Župančič in Josip Vidmar]

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967. – 274 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbirka Naša beseda).

Umetno usnje, rdeča obreza zgoraj, zelo dobro ohranjeni izvodi.

dodatne kategorije: slovenska proza, poezija, dramatika, literarna teorija, esejistika, življenjepisi, zgodovina, jezikoslovje, antropologija in etnologija, politologija, religija, glasba, gledališče, turizem, popotništvo, planinarstvo, živalstvo, otroško leposlovje, mladinsko leposlovje, stvarne otroške in mladinske knjige

lokacija: skladišče

Povej naprej:
Šifra: K-1187/9-18/1A
Kategorije: Leposlovje, Zbrane zbirke, Priporočeno, Zbirke – Naša beseda
Delovni čas:

pon-pet: 9.00 – 13.00 in 15.30 – 18.00
sob, ned, prazniki: zaprto

Sledite nam na socialnih omrežjih
facebooktwitterinstagrampinterest